Salvador da Cunha, CEO da Lift Consulting e Presidente da APECOM